Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ประกาศรับสมัครพระภิกษุเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

สำหรับผู้สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต

          ดาวน์โหลดคู่มือรับสมัคร ที่นี่

          ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่

          กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ สแกนเอกสารเป็นไฟล์ (.pdf หรือ .jpeg)

        ส่งไฟล์ใบสมัครทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทาง LINE@: @tidga (เฉพาะไฟล์ .jpeg)

          นำใบสมัครฉบับจริงส่งเจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน พร้อมชำระค่าสมัคร ๗๐๐ บาท


ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์ ๐๒-๕๕๒-๘๒๔๓, LINE@: @tidga, fb.com/tidga2014

- เจ้าหน้าที่รับสมัคร โทร. ๐๘ ๕๙๗๓ ๗๘๘๘ (พระมหาเกรียงไกร), ๐๘ ๔๑๓๖ ๗๘๙๘ (คุณสรรัฐ)

 

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร