Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

‎           พระราชวิมลญาณ‬ วิ. (หลวงพ่อทองใส จนฺทโสภโณ) เจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จังหวัดนครราชสีมา เจ้าคณะอำเภอปากช่อง (ธ),  ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน สำนักงานเลขานุการ สพธต., กรรมการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ) มรณภาพแล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558

‪     พระราชวิมลญาณ วิ.‬ (หลวงพ่อทองใส จนฺทโสภโณ)  ได้ฝากผลงาน ฝากคุณงามความดีที่เป็นเอนกประการยิ่งต่อสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต)  และมีคุณูปการอย่างยิ่งพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) โดยอนุญาตให้ใช้สถานที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่ฝึกอบรมภาคจิตภาวนาภาคสนาม


‎           พระราชวิมลญาณ วิ. ยังได้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ฝึกอบรมภาคจิตภาวนาแก่พระภิกษุที่เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูต(ธรรมยุต) มาเป็นระยะเวลายาวนาน พระธรรมทูตที่ผ่านการฝึกอบรมภาคจิตภาวนาคงได้รับรู้ถึงความเอาจริงและการเสียสละของหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่ง


‎           ในนามของสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ขอถวายความอาลัยแด่การจากไปของพระราชวิมลญาณเป็นอย่างยิ่ง
‎         วันที่  21 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระราชวิมลญาณ วิ. (หลวงพ่อทองใส จนฺทโสภโณ) ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อ.ปากช่อง. จ.นครราชสีมา‎           จึงกราบเรียน/เรียน/เจริญพร มาเพื่อโปรดทราบ

 


สำนักงานเลขานุการ สพธต.(ธรรมยุต)
รายงาน
20/04/58

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร